News – Photos – Videos

Κοινοί τύποι νομικών αγωγών

Κοινοί τύποι νομικών αγωγών

Κάθε νομική αγωγή είναι μοναδική, αλλά οι περισσότερες νομικές αγωγές εμπίπτουν σε μια ευρύτερη κατηγορία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παρέχουν ένα πρότυπο νομικής στρατηγικής και κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε εμπλεκόμενος. Ακολουθούν ορισμένοι από τους πιο συνηθισμένους τύπους νομικών αγωγών που ενδέχεται να συναντήσετε είτε ως νομικός εκπρόσωπος είτε ως εντολέας:

Αγωγή προσωπικού τραυματισμού

Μια αγωγή προσωπικού τραυματισμού μπορεί να υποβληθεί από κάποιον που υπέστη προσωπικό τραυματισμό λόγω αμέλειας ενός τρίτου. Ένας προσωπικός τραυματισμός μπορεί να είναι σωματικός (σπασμένος βραχίονας, απώλεια όρασης κτλ.) ή ψυχολογικός (πρόκληση άγχους, PTSD) και διαφέρει από την πρόκληση ζημιών ιδιοκτησίας. Εάν, για παράδειγμα, εμπλακείτε σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που προκάλεσε φθορά στο αυτοκίνητο σας αλλά όχι σε εσάς και στους υπόλοιπους επιβάτες του, τότε δεν θα μπορούσατε να υποβάλετε αγωγή για τραυματισμό. Προκειμένου να οριστεί η αγωγή προσωπικού τραυματισμού, η εισαγγελία πρέπει να αποδείξει ότι ο εναγόμενος έχει παραβεί ένα νομικό καθήκον που προκάλεσε τον προσωπικό τραυματισμό ενός άλλου ατόμου.

Αγωγή ιατρικής αμέλειας

Μπορεί να κατατεθεί νομική αγωγή για αθέμιτη ιατρική πρακτική όταν ένας ασθενής πιστεύει ότι ένας γιατρός του προσέφερε ακατάλληλη ιατρική περίθαλψη. Προκειμένου να κερδίσει αυτό το είδος αγωγής, ένας ασθενής πρέπει να αποδείξει ότι υπήρχε σχέση ιατρού-ασθενούς και ότι ο γιατρός επέδειξε αμέλεια προς τη θεραπεία του ασθενούς, που είχε σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασής του ή τη δημιουργία ενός νέου τραυματισμού.

Διαφορετικοί τύποι αμέλειας περιλαμβάνουν αποτυχία διάγνωσης, ακατάλληλη θεραπεία και αποτυχία προειδοποίησης για ελεγχόμενους ιατρικούς κινδύνους. Στο σημείο αυτό ένας ασθενής θα πρέπει να αποδείξει ότι η θεραπεία που ακολουθήθηκε από τον θεράποντα ιατρό, οδήγησε στην πρόκληση σωματικών ή ψυχικών πόνων, επιπρόσθετων ιατρικών εξόδων ή ακόμη και στην απώλεια μισθών λόγω τραυματισμού. Φυσικά και οι δύο νομικές πλευρές θα πρέπει να αποδείξουν και να τεκμηριώσουν την υπεράσπισή τους μέσα από τη χρήση των κατάλληλων νομικών συμβούλων σε θέματα ιατρικής αμέλειας. Οι δικηγόροι για ιατρική αμέλεια της Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορικής Εταιρείας, είναι έτοιμοι να σας παρέχουν την κατάλληλη υπεράσπιση είτε βρίσκεστε στη νομική πλευρά του ασθενούς, είτε βρίσκεστε στην πλευρά του θεράποντα ιατρού.

Αγωγή παραγωγής ελαττωματικού προϊόντος

Μια αγωγή παραγωγής ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να κατατεθεί όταν προκληθεί τραυματισμός από προϊόν που είναι ελαττωματικό και επιβλαβές για ένα άτομο. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να έχουν κατασκευαστεί ελαττωματικά, να έχουν υποστεί έναν ανεπαρκή σχεδιασμό ή να μη φέρουν τις κατάλληλες προειδοποιήσεις ή οδηγίες πάνω στην συσκευασία τους.

Αγωγή εργατικού ατυχήματος

Η αγωγή αποζημίωσης των εργαζομένων μπορεί να κατατεθεί όταν κάποιος έχει υποστεί έναν τραυματισμό που σχετίζεται με την εργασία του. Αυτός ο τραυματισμός μπορεί να οφείλεται σε επαναλαμβανόμενη κίνηση που απαιτείται από τη δουλειά, την έκθεσή του σε επικίνδυνα χημικά ή την ολίσθηση και την πτώση του. Φυσικά υπάρχουν δεκάδες τρόποι για να προστατευτεί κάποιος κατά την εργασία του, ειδικά στην περίπτωση του κορονοϊού. Η αποζημίωση των εργαζομένων καλύπτει νοσοκομειακούς και ιατρικούς λογαριασμούς, πληρωμές αναπηρίας, έξοδα αποκατάστασης και πολλά άλλα, με νόμους που διαφέρουν ανά κράτος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας εργαζόμενος μπορεί απλώς να υποβάλει αίτηση για αποζημίωση και το θέμα να διευθετηθεί άμεσα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες παροχές του σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, όπως η σοβαρή αμέλεια του εργοδότη ή η αποτυχία πληρωμής των εργαζομένων, ένας εργαζόμενος μπορεί να υποβάλει μια νομική αγωγή, με σκοπό να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Όλα αυτά βέβαια θα ισχύσουν με την έμπρακτη απόδειξη του εργαζομένου και του γεγονότος του ατυχήματος. Ένας εργοδότης επίσης μπορεί να στραφεί νομικά σε έναν εργαζόμενο που προσπαθεί με διάφορες ψευδείς κατηγορίες και ενέργειες για μια αθέμιτη κερδοσκοπία εις βάρος της επιχείρησης και του εργοδότη.